Pogrzeby

Zmarli w ostatnim czasie

 

śp. Piotr ROMANIAK

zamieszkały przy ul. Kościuszki, przeżył 55 lat.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę -
27 lipca 2022 r. o godz. 10.00.

      Modlitwy za zmarłego we wtorek po Mszy św. wieczornej w kaplicy
oraz bezpośerdnio przed pogrzebem w środę.